Liên hệ

Trang chủ > Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi:
(*)
là yêu cầu bắt buộc
Hệ thống ẩm thực sân vườn 18
1. Ẩm thực 18E
Số 58 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa,TX Thủ Dầu Một Bình Dương.
Tel: 0650.3898.986 - 3898.987 | Fax: 0650.3841.387
2. Ẩm thực 18A
Số 180 Đại lộ Bình Dương, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương.
Tel: 0650.3756.889 - 3757.889
3. Ẩm thực 18
Số 245 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Thọ,TX Thủ Dầu Một Bình Dương.
Tel: 0650.3825.512 - 3831.154
4. Ẩm thực 18B
Khu Phố Thắng Lợi, Dĩ An, Bình Dương.
Tel: 0650.3733.599 - 3731.175